Световният хит Хард Зелцер стъпва и на българския пазар

Каменица е първата компания в България, която пуска новия вид алкохолна напитка

Препоръчан материал от партньор на investor.bg

Световният хит Хард Зелцер стъпва и на българския пазар

Източник: "Каменица" АД

Коментари